Αναστενάρια στον Λαγκαδά (Μάιος 1973): το «πάτημα της φωτιάς» (η κορύφωση της τελετουργίας)
[Φωτογραφικό υλικό]