Μονή Πηγής, Μπαλουκλί (το 2000): Χτίστης επεξεργάζεται την λιθοδομή
[Φωτογραφικό υλικό]