Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Αμφορείς
[Φωτογραφικό υλικό]