Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Αρχαίες λίθινες άγκυρες βγαλμένες από τη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]