Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Μακέτα αρχαίου πλοίου
[Φωτογραφικό υλικό]