Η Μαύρη Θάλασσα από τον παλαιολόγειο ναό του Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου στο λιμάνι της Μεσημβρίας
[Φωτογραφικό υλικό]