Πανοραμική θέα του λιμανιού και του χωριού πάνω από τα τείχη και τους πύργους του Κάστρου του Μολύβου
[Φωτογραφικό υλικό]