Βατού, Πλουμίδης, Καππαδοκία και Κεντρική Ανατολία (2002)
[Βιβλιογραφία]