Μ. Κορομηλά, Κομμαγηνή (εκπομπή 1η)
[Οπτικοακουστικό υλικό]