Η ιστορική Θράκη, χαλκογραφία του Ortelius (έκδ. 1570-1612)
[Χάρτες]