Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα