Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νακς-ε Ροστάμ, ΑΑ 01: Ζωροαστρικός πύργος
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα] - [Αρχαίος Ναός]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 01: Ταφικό μνημείο Δαρείου Α΄
[Ταφικό Μνημείο]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 02: Ταφικό μνημείο Ξέρξη Α΄
[Ταφικό Μνημείο]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 04: Ταφικό μνημείο Δαρείου Β΄
[Ταφικό Μνημείο]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών