ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Alexandris, Greek Minority (1983) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
AnTard Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
AnTard  8 Le De Aedificiis (2000) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les Douanes à Byzance (1963) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Auzépy, «Déplacements de l'empereur dans la ville et ses environs», Hinterland (Variorum 1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bank, Byzantine Art (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Baraz, Demircan, Çengelköy (2004) Τσεγκέλκιοϊ
Bassett, Late Antique Constantinople (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Beşiktaş (1998) Δήμος Μπεσίκτας
Bowersock, Brown, Grabar (eds), Late Antiquity (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Bréhier, Institutions (1949) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Buckton (ed.), Byzantium (1994) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Burton, Orient Express (2001) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Byzantine Art, Bode Museum (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Byzanz (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Circus Factions (1976) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Cameron, Conrad (eds), Byz. and Early Islamic Near East I (1992) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Mediterranean World in Late Antiquity (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cameron, Procopius (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Cavallo (ed), The Byzantines (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Celebrazione Ecumenica (2004) Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Cheynet, «Produits alimentaires» (2005) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Chondrogiannis, Byzantium (2017) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ