ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Runciman, Μεγάλη Εκκλησία (2010) Φανάρι
Saris, Greek Painters of Istanbul (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Schreiner, Κωνσταντινούπολη (2014) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Shukurov, The Byzantine Turks, 1204–1461 (2016) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Striker, The Myrelaion (1981) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Sumner-Boyd, Freely, Strolling (1983) Κοντοσκάλι – Μαρμαράς
Tongutç, Yale, Istanbul (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Treadgold, Army (1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Treadgold, History (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Treadgold, Revival (1988) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Tuğlacı, Armenian Churches (1991) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Tuğlacı, Dadian Family (1993) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Türker, Mega Revma (1999) Αρναούτκιοϊ
Uyar, «Panagia Moukhliotissa Kilisesi» Haliç (2004) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Văetişi, Brancovan Art (2011) Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, κτητορική επιγραφή του 1692 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 21)
Vryonis, Mechanism (2005) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Whitby, The History of Simocatta (1986) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Yiannias (εκδ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση (1994, 2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αγαθίας, Ιστορίαι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αγαθίας, Ιστορίαι (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αγαπητός, Hinterberger (εκδ.), Εικών και Λόγος (2006) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Ακολουθία αγίας Αργυρής (1997) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Πριγκηπόννησα / τα Νησιά
Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη