Ασιατική Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, Πασάμπαχτσε: 1994 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 09)
Σταυρίδης, Αγία Τριάδα Χαλκηδόνος (2000) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Αγίασμα Αγίας Κυριακής Πασάμπαχτσε
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862) Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, εκκλησ. συγκρότημα
İstanbul Kent Atlası (2003) Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
Alexandris, Greek Minority (1983) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Dagron, «Poissons, pêcheurs» Hinterland (Variorum 1995) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Heather, Goths and Romans (1994) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Janin, Églises et monastères (1975) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Massavetas, Constantinople – Istanbul (2007) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Vryonis, Mechanism (2005) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Παπαστρατής, Γειτονιές της Χαλκηδόνας (2011) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Freely, Bosphorus (1993) Δήμος Μπέικοζ
Istanbul Fountains (2004) Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Tuğlacı, Armenian Churches (1991) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Mamboury, Istanbul (1951) Κάστρο της Ανατολής
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Κουζκουντζούκι
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Κουζκουντζούκι
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Κουζκουντζούκι
Παπάς, Εκατονταετηρίς (1994) Πασάμπαχτσε