Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά
[Οχυρωματικό Έργο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Dagron, Γέννηση (2000) Θεοδοσιανά Τείχη
Janin, Constantinople (1964) Θεοδοσιανά Τείχη
Treadgold, History (1997) Θεοδοσιανά Τείχη
Πασαδαίος, «Αισθητική αξία των Θεοδοσιανών Τειχών» ΑΕ (1968) Θεοδοσιανά Τείχη
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Α΄ (1976) Θεοδοσιανά Τείχη
Mamboury, Istanbul (1951) Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά  
Millingen, Walls (1899) Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά  
Κορομηλά, 1453 (1992) Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως: Διπλά ή Θεοδοσιανά και Μονά  
Ćurčić, Χατζητρύφωνος (επιμ.), Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια (1997) Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Α΄ (1992) Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
Μαλάλας, Χρονογραφία Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη