ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Ατεσχαντέ, ζωροαστρικός Ναός
[Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα
[Μονή]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Τζούλφα
Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα: το καθολικό
[Καθολικό Μονής]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Τζούλφα > Βανκ / Μονή του Σωτήρος, Τζούλφα
Σιράζ: Σαχ Σεράγκ Μαυσωλείο
[Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Σιράζ
Συγκρότημα «Ιμάμζαντέχ Ισμαήλ»
[Ισλαμικό Συγκρότημα]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Παλαιό Ισπαχάν
Τζαμί της Παρασκευής στο παλαιό κέντρο του Ισπαχάν
[Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Παλαιό Ισπαχάν
Τζαμί της Παρασκευής του Γιάζντ
[Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ
Τζαμί του σεΐχη Λοφτολλάχ
[Τζαμί]
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Ισπαχάν > Ισπαχάν > Πλατεία Νακς-ε Τζαχάν – Ιστορικό κέντρο