ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νομός Αντίαμαν
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Γκαζίαντεπ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Μαρντίν
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Μπατμάν
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Ντιγιάρμπακιρ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Ούρφα
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Δήμος Κάχτα
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Αντίαμαν
Ρωμαϊκή Γέφυρα στον Cendere
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Γέφυρα]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Αντίαμαν > Δήμος Κάχτα
Γεσεμέκ / Yesemek, προϊστορικός χώρος - Υπαίθριο Μουσείο
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Γκαζίαντεπ
Γκαζίαντέπ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Γκαζίαντεπ
Ρούμκαλε / Χρόμγκλα, έρημη καστροπολιτεία
[Οχυρωματικό Έργο]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Γκαζίαντεπ
Χασανκίεφ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Μπατμάν
Μαυσωλείο του Ζεϊνέλ μπέη στο Χασανκίεφ (Νομός Μπατμάν, ΝΑ. Ανατολία)
[Ταφικό Μνημείο]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Μπατμάν > Χασανκίεφ
Ντιγιάρμπακιρ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ντιγιάρμπακιρ
Βυζαντινή οχύρωση Ντιγιάρμπακιρ
[Οχυρωματικό Έργο]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ντιγιάρμπακιρ > Ντιγιάρμπακιρ
Ντιγιάρμπακιρ. Μεσαιωνική γέφυρα στον Τίγρη
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Γέφυρα]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ντιγιάρμπακιρ > Ντιγιάρμπακιρ
Μπιρετζίκ
[Τόπος]
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ούρφα