ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νομός Μπατμάν ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Ντιγιάρμπακιρ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Νομός Ούρφα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Δήμος Κάχτα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Αντίαμαν
Γκαζίαντέπ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Γκαζίαντεπ
Χασανκίεφ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Μπατμάν
Ντιγιάρμπακιρ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ντιγιάρμπακιρ
Μπιρετζίκ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία > Νομός Ούρφα
Νομός Αφιόνκαραχισάρ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Νομός Κιουτάχειας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Νομός Μανίσας (Μαγνησίας) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Νομός Σμύρνης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Βουρλά και Σκάλα Βουρλών ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία > Νομός Σμύρνης
Σελτζούκ Επαρχία του Νομού Σμύρνης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία > Νομός Σμύρνης
Κιρκιντζές / Şirince ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία > Νομός Σμύρνης > Σελτζούκ Επαρχία του Νομού Σμύρνης
Σελτζούκ κωμόπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία > Νομός Σμύρνης > Σελτζούκ Επαρχία του Νομού Σμύρνης
Νομός Γιάλοβας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Νομός Μπαλίκεσιρ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Νομός Νικομήδειας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Νομός Προύσας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Νομός Σαγγάριου ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Μαρμαρονήσια ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Μπαλίκεσιρ
Αλώνη, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Μπαλίκεσιρ > Μαρμαρονήσια
Αφισιά, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Μπαλίκεσιρ > Μαρμαρονήσια
Κούταλη, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Μπαλίκεσιρ > Μαρμαρονήσια
Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Μπαλίκεσιρ > Μαρμαρονήσια
Τρίγλεια ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα > Νομός Προύσας
Νομός Αμάσειας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Ζογκουλντάκ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ