ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Νομός Καραμπούκ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Σαμσούντας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Τοκάτης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Τραπεζούντας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Τσόρουμ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Αμάσεια ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Αμάσειας
Ίμερα του Πόντου ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ
Παλαιά Αργυρούπολη / Εσκί Γκουμούσχανέ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Αργυρουπόλεως / Γκουμούσχανέ
Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Ζογκουλντάκ
Γιαζίκιοϊ, σαφραμπολίτικο χωριό ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Καραμπούκ
Σαφράμπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Καραμπούκ
Κιράνκιοϊ Σαφράμπολης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Καραμπούκ > Σαφράμπολη
Παρθένιο / Μπαρτίν ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν
Πλάτανα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Τραπεζούντας
Τραπεζούντα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Τραπεζούντας
Νομός Αττάλειας ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Αλάϊα / Αλάνυα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία > Νομός Αττάλειας
Νομός 40 Εκκλησιών ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Αδριανουπόλεως ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Νομός Ραιδεστού ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Δήμος Σαράντα Εκκλησιών ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Επαρχία Βιζύης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών
Σαράντα Εκκλησιές ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα) ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης
Μήδεια ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός 40 Εκκλησιών > Επαρχία Βιζύης > Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως
Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού ΤΟΥΡΚΙΑ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία > Νομός Αδριανουπόλεως