Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Επιγραφή στον τάφο Δημητρίου Σκαναβή, 1788 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 26)
[Επιγραφή]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Επιγραφή στον τάφο Ιωάννη / Τζανή του Λέσβιου, 1753 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 25)
[Επιγραφή]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
[Επιγραφή]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Επιγραφή στον τάφο της αγίας Αργυρής (Επιγρ. ΑΠΑΝ 23)
[Επιγραφή]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ > Τάφος της αγίας νεομάρτυρος Αργυρής στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
[Επιγραφή]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Τάφος της αγίας νεομάρτυρος Αργυρής στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου / Χάσκιοϊ
[Ταφικό Μνημείο]
Χάσκιοϊ > Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ