Πολίτης, Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή (1968)
[Βιβλιογραφία]