Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπου: Το τρίτο παιδί του φύλακα με τη μητέρα του στο παράθυρο του σπιτιού τους (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]