Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991)
[Βιβλιογραφία]