Είσοδος στον Αρμένικο τομέα του Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]