Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011)
[Βιβλιογραφία]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ more
     
Ασιατική Κωνσταντινούπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Πριγκηπόννησα / τα Νησιά ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη  
Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ  
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη  
Μπέϊογλου / Πέραν ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη  
Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3 ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη  
Κοντοσκάλι – Μαρμαράς ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3  
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7  
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κεράτιος – Βλαχέρνες ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος  
Φανάρι ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος  
Χάσκιοϊ ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Μπέϊογλου / Πέραν