Βιβλιογραφία

?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
 
Σταυρίδης, «Πατριάρχης Φώτιος Β΄» (1987)
Σταυρίδης, Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Βαλουκλή (2007)
Σταυροπούλου, Βιβλιογραφία Μεταφράσεων (1986)
Σταύρου, Απόδραση (1990)
Σταύρου, ΕΦΣ Κ/Πόλεως (1967)
Στεφανίδης, Ρόδος (1971)
Στεφανίδου (επιμ.), Συντήρηση οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα (2009)
Στέφανος ο Βυζάντιος, Εθνικά
Στεφάνου, Ελευθέριος Βενιζέλος (1977)
Στράβων, Γεωγραφικά
Στράντζαλης, Ζωγράφειο (2003)
Στράτου (επιμ.) / Stratos (ed.), Βυζάντιον – Ανδρέας Στράτος τ. Ι / Byzance – André Stratos v. I / Byzantium – Andreas Stratos v. I (1986)
Στράτου (επιμ.) / Stratos (ed.), Βυζάντιον – Ανδρέας Στράτος τ. ΙΙ / Byzance – André Stratos v. IΙ / Byzantium – Andreas Stratos v. IΙ (1986)
Στρούζα, Γιάννης Σπυρόπουλος (1989)
Συμεωνίδου-Χείλαρη, ’σ σα τάφια (1994)
Συμπόσιο Ελλήνων Επιστημόνων (1975)
Συντήρηση ψηφιδωτού Μεταμόρφωσης Σωτήρος (2006)
Συρίγος, Ντόκος, 35 Χάρτες ελληνοτουρκικά (2018)
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020)
Συρίγος, Χατζηβασιλείου, Μικρασιατική Καταστροφή: ερωτήματα και απαντήσεις (2022)
Σφήκας, Αγριολούλουδα της Ελλάδας (1981)
Σφήκας, Δένδρα και Θάμνοι της Ελλάδας (1983)
Σφήκας, Ελληνική φύση (1985)
Σωτηρίου, Κειμήλια Οικουμενικού Πατριαρχείου (1938)
Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα  (1962)
Σωτηρίου, Μικρασιατική Καταστροφή (1981)
Σωτηρίου, Σινά Ι (1956)
Σωτηρίου, Σινά ΙΙ (1958)
Σωτηρίου, Χρ. Μνημεία Μικράς Ασίας (1920, 2006)
Σωφρονίου, Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας (2019)
 • Κριτήριο Κειμένου

  Πεδίο ελεύθερου κειμένου

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει.

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει οπουδήποτε στο κείμενο, μεμονωμένες ή σε σειρά.

  Με την επιλογή «ολόκληρη τη φράση» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και με τη σειρά που τις έχετε πληκτρολογήσει ως φράση.
   

 • Κριτήριο ακέραιου αριθμού

  Συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον ακέραιους αριθμούς.

   

 • Κριτήριο Ημερομηνίας

  Στα πεδία Έτος, Μήνας, Ημέρα συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον αριθμούς.

  Με την επιλογή «ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μικρότερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους προηγείται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μεγαλύτερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους έπεται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «ανάμεσα» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους εντοπίζεται μεταξύ των δύο χρονολογιών που έχετε προσδιορίσει.
   

 • Κριτήριο χρονικού εύρους
 • Κριτήριο δενρικών δεδομένων

   test

 • Κριτήριο χωρικών δεδομένων
 • Κριτήριο τύπου οντότητας

  Επιλέξτε τον τύπο οντότητας με την οποία συσχετίζεται αυτό που αναζητάτε.

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο – τύπο οντότητας.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Στο πεδίο «Τίτλος» συμπληρώνετε ένα μέρος ή το σύνολο της ονομασίας αυτού που ανήκει στον τύπο οντότητας που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει τύπο σχετιζόμενης οντότητας Χριστιανορθόδοξα Μνημεία μπορείτε στο πεδίο Τίτλος να πληκτρολογήσετε Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπού για να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο τα αποτελέσματα ή μόνον Άγιος Γεώργιος ή Γεώργιος).
   

 • Κριτήριο ημερομηνίας εορτής
 • Κριτήριο Ναι/Οχι

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι

   

 • Κριτήριο άλλων χρήσεων

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι 

 • Κριτήριο Λέξεων/Κλειδιών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.

   

 • Κριτήριο σε πεδίο ενα-προς-πολλά

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.
   

 • Κριτήριο σε πεδίο πολλά-προς-πολλά

  Κριτήριο πολλαπλών επιλογών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.