ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ιωαννίδης, Αβράμιος Ομηρόλης, βιογραφία (περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1873) Ανδρονίκι Καισαρείας
Jolivet-Lévy, “Byzantine Settlements and Monuments of Cappadocia” (2013) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Tütüncü, The Land of Beautiful Horses: Stables in Middle Byzantine Cappadocia (2008) [Η χώρα των ωραίων αλόγων και οι στάβλοι της Καππαδοκίας στη Μέση Βυζαντινή περίοδο] ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Κεσίσογλου, Το λινόλαδο και ο «μάγγανος» (1977) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ρωμαίικη Κοινότητα Νεαπόλεως / Nevşehir 1820-1920 ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ballian, “Karamanli Patronage in the 18th and 19th c.: the Case of Germir / Kermira” (2010) [Μπαλλιάν, «Η καραμανλίδικη πελατεία στον 18ο-19ο αι.: η περίπτωση της Κερμίρας»] Νομός Καισαρείας / Κάισερι
Ertuğ, Wild Plant Gathering in a Greek Cappadocian Village: Misti / Konaklı (2003) [Συλλογή άγριας βλάστησης στο καππαδοκικό Μιστί] Νομός Νίγδης
Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006) Νομός Νίγδης