Επαρχία Αίνου
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) Αίνος
Barrington Atlas, Maps (2000) Αίνος
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) Αίνος
ODB I-III (1991) Αίνος
Ousterhout, Bakirtzis, The Byzantine Monuments of the Evros / Meriç River Valley (2007) Αίνος
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979) Αίνος
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997) Αίνος
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Επαρχία Αίνου  
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Αίνου
TIB 6 Thrakien (1991) Επαρχία Αίνου  
Αρχείον Θρακικού Λ-Γ Θησαυρού τ. Γ΄ (1936-1937) Επαρχία Αίνου  
Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981) Επαρχία Αίνου  
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) Επαρχία Αίνου  
Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999) Επαρχία Αίνου  
Μαλτέζου, Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά (2004) Επαρχία Αίνου  
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες Θράκης (1985) Επαρχία Αίνου  
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963) Επαρχία Αίνου