Φαρς
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄ Φαρς > Επαρχία Φιρουζαμπάντ
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄ Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄ Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄ Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄ Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα Φαρς > Περσέπολη > Περσέπολη: Απαντάνα (αίθουσα δεξιώσεων)
Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί Φαρς > Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ