Από την αραμαϊκή Γκουζιάνα / Tell Halaf (10ος-9ος αι. π.Χ.): Ζεύγος θεοτήτων (;) μπροστά σε βωμό προσφορών
[Φωτογραφικό υλικό]