Η Παναγία η Παμμακάριστος, ψηφιδωτή εικόνα του 11ου αι. (λεπτομ.)
[Εικονογραφικό υλικό]