Στη Μονή της Θεοτόκου στην Απολλωνία: Η ταφόπλακα του εκκλησιάρχη Μελέτιου του Θυτή, 6858 (= έτος 1350)
[Εικονογραφικό υλικό]