Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999)
[Βιβλιογραφία]