Το Αρμενικό Βασίλειο της Κιλικίας, 1199 – 1375 (και η περιοχή του Ευφράτη)
[Χάρτες]