Η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα ερείπια της Νικομήδειας, Αύγουστος 1999
[Φωτογραφικό υλικό]