«Αρμενία» γεωφυσικός – ιστορικός χάρτης του Heinrich Kiepert, 1880
[Χάρτες]