Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Runciman, Βυζαντινή Θεοκρατία (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Yiannias (εκδ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση (1994, 2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2004 (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2005 (2004) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2006 (2005) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2008 (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2009  (2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2010 (2009) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2011 (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2012 (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2013 (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2014 (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2017 (2016) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εκκλησίες / Churches (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ι Ε Ε  τ. Ι΄ Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 - 1669) (1974) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καρδαράς, Ιωακείμ Γ΄ - Χαρ. Τρικούπης (1998) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1995) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Μασσαβέτας, Η Τρίτη Ρώμη (2019) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022) Οικουμενικό Πατριαρχείο