Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008) Μουχλιό
Uyar, «Panagia Moukhliotissa Kilisesi» Haliç (2004) Ναός Θεοτόκου, Μουχλιό
Hussey, Orthodox Church (1986) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Mango, Scott (eds), The Chronicle of Theophanes Confessor (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Pantazopoulos, Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule (1967) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Runciman, Βυζαντινή Θεοκρατία (1991) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ware, Orthodox Church (1964) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Yiannias (εκδ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση (1994, 2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Β΄ (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2004 (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2005 (2004) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2006 (2005) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2007 (2006) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2008 (2007) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2009  (2008) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2010 (2009) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2011 (2010) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2012 (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2013 (2012) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2014 (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2017 (2016) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εκκλησίες / Churches (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ι Ε Ε  τ. Ι΄ Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 - 1669) (1974) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο