ΒΔ Συρία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Abouseif, Cairo of the Mamluks (2007) Χαλέπι, το Κάστρο
Adal, Icônes de la collection Abou Adal (1997) Το Χαλέπι εντός των Τειχών
Aga Khan, The Memoires of Aga Khan (1954) ΒΔ Συρία  
Amiet (ed.), Au pays de Baal (1983) Έμπλα
Atıl, Mamluks (1981) Το Χαλέπι εντός των Τειχών
Balty, Apamée (1981) Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Balty, Mosaïques de Syrie (1977) Η Απάμεια εντός των τειχών
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Μονή Συμεών Στυλίτη
Brown, Ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας (1998) ΒΔ Συρία
Brown, Ύστερη Αρχαιότητα (2001) ΒΔ Συρία
Burns, Monuments of Syria (1994) Μααράτ αν-Νουμάν
Conella, Das Aleppo-Zimmer (1996) ΧΑΛΕΠΙ
Degeorge, Syrie (1983) Χαλέπι, το Κάστρο
Eydoux, Châteaux (1982) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Grabar, L’âge d’or de Justinien (1966) ΒΔ Συρία  
Hadjar, Amash, St. Simeon (1995?) Μονή Συμεών Στυλίτη
Hakim - Jawish, Saladin und seine Burg (1998) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Halabi, Les Druzes (2005) Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΧΑΛΕΠΙ
Lacarrière, Ένθεοι (1983) Μονή Συμεών Στυλίτη
Laiou, Mottahedeh (eds), The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World (2001) Μααράτ αν-Νουμάν
Lawrence, Crusader Castles (2004) Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Lazaridou (ed), Transition to Christianity (2011) ΒΔ Συρία
Mango, Byzantine Architecture (1976) Μονή Συμεών Στυλίτη
Mattern, Villes Mortes (1944) ΒΔ Συρία
Matthiae, Ebla (1984) Έμπλα
Mouawad, Maronites (2009) ΧΑΛΕΠΙ
ODB I-III (1991) Το Χαλέπι εντός των Τειχών
Runciman, First Crusade (1980) Μααράτ αν-Νουμάν
Saouaf, Alep (c. 1983) ΧΑΛΕΠΙ