ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Asgari, Atasoy, The Anatolian Civilisations ΙΙ (1983) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Atlas Arménie (2001) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
BG Turquie (1986) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Hittites (2008) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Mellaart, Neolithic of the Near East (1975) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Mitchell, Anatolia I (1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Mitchell, Anatolia II (1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Morgenthau, Τα μυστικά του Βοσπόρου (1998) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Özgen, Öztürk, Lydian Treasure (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Roads of Ancient Anatolia II (2008) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. I (1987) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. II (1989) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 2 Kappadokien (1981) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 9 Paphlagonien und Honōrias (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Vryonis, Decline (1986) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Κόγιας, Kεραμική της Κιουτάχειας / Kogias, Kütahya’s Pottery (2021) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία