ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Κορομηλά, Κοντάρας, Ερυθραία (1997) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Μασσαβέτας, Μικρά Ασία (2015) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα  (1962) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Σωτηρίου, Μικρασιατική Καταστροφή (1981) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Zachariadou (ed), Ottoman Emirate (1993) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Κόντογλου, Αστρολάβος (1975) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Κοτζάμπαση, Βυζαντινά χειρόγραφα Μικράς Ασίας (2004) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρμαρά, ασιατικό τμήμα
Asan, Pontos Kültürü (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Bryer, Winfield, Byzantine Monuments and Topography of the Pontos (DOS 1985) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Freely, Black Sea (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Koromila, Pontos – Anatolia (1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Αρχείον Πόντου 35 (1979) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Διονυσιάδου (επιμ.), Έλληνες του Πόντου (1994) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Θεοφυλάκτου, Μνήμες Πόντου (1988) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κορομηλά, Πόντος – Ανατολία (1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Κωνσταντινίδου, Το Ξερίζωμα και το Ρίζωμα των Ποντίων (1994) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Λαμψίδης, Δημοτικά Τραγούδια Πόντου, Αρχείον Πόντου (1960) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Μαμώνη, «Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» (1986-87) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Στράβων, Γεωγραφικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Boase (ed.), Cilician Kingdom of Armenia (1978) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Freely, Mediterranean Coast (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Stark, Lycian Shore (1956, 1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Stark, Lycian Shore (2002) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου, Ν-ΝΔ Τουρκία
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Πριγκηπόννησα / τα Νησιά
Μήλλας, Πρίγκηπος (1988) Πριγκηπόννησα / τα Νησιά
Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992) Πριγκηπόννησα / τα Νησιά