ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Mitchell, Anatolia II (1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Özgen, Öztürk, Lydian Treasure (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Roads of Ancient Anatolia II (2008) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. I (1987) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. II (1989) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 2 Kappadokien (1981) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 9 Paphlagonien und Honōrias (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Vryonis, Decline (1986) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Κοροβίνης, Οι ασίκηδες (2003) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση στη Μικρά Ασία (2006) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Πίκουλας, Άγνωστη Μικρά Ασία (2016) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Σωτηρίου, Χρ. Μνημεία Μικράς Ασίας (1920, 2006) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. α΄ (1992) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Der-Nersessian, Vahramian, Aght’amar (1974) Αχταμάρ, νησάκι
Mnatsakanian, Aghtamar (2010) Αχταμάρ, νησάκι
Freely, Galata (2001) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Whitby, “Justinian’s bridge over the Sangarius and Procopius’ de AedificiisJHS (1985) Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Léopold II, Constantinople 1860 (1997) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Γεωργούλης, Νέα Βύσσα (1997) Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Chardaloupas, Communauté grecque de Gallipoli (1998) Δήμος Καλλιπόλεως
Eydoux, Châteaux (1982) Δήμος Κάχτα
Hamdi Bey, Osgan Effendi, Nemroud-Dagh (1883, 1987) Δήμος Κάχτα
İstanbul Kent Atlası (2003) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ