Επαρχία Βιζύης
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Freely, The Marmara (1998) Επαρχία Βιζύης  
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Επαρχία Βιζύης  
Laiou (ed.),‘Life of St. Mary the Younger’ (1996) Επαρχία Βιζύης
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Βιζύης
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Επαρχία Βιζύης
Onurkan, Trakya Tümülüsleri (1988) Επαρχία Βιζύης
Βιζυηνός, Διηγήματα (ΝΕΒ, 1980) Επαρχία Βιζύης
Θρακική Επετηρίς (1897, 1991) Επαρχία Βιζύης
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001) Επαρχία Βιζύης  
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899) Επαρχία Βιζύης
Φυδανάκης, Δοξάτο 1924-1927 και Θρακιώτες (2019) Επαρχία Βιζύης
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Μήδεια
Παπαζώτος, «Ανίχνευση τοπογραφική της Αν. Θράκης» Byz Forch Band XIV, vol. 1 (1989) Μήδεια
Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια (1999) Μήδεια
Αρριανός, Περίπλους Ευξείνου Πόντου Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)