Άγιος Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός Κουρτουλούς
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα