ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
«Τροχός του μαρτυρίου» στο Φαχαντάν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Νομός Γιαζντ > Γιαζντ > Πλινθόκτιστες διατηρητέες συνοικίες
Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Περσέπολη > Περσέπολη: Απαντάνα (αίθουσα δεξιώσεων)
Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ > Φαρς > Επαρχία Φιρουζαμπάντ