Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3 Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αρναούτκιοϊ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Βλάγκα Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Γαλατάς – Καράκιοϊ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Μπέϊογλου / Πέραν
Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Δήμος Μπεσίκτας Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Δήμος Σαρίγιερ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Εκτός των Τειχών Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έβδομος Λόφος Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κεράτιος – Βλαχέρνες Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Κοντοσκάλι – Μαρμαράς Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Κουρούτσεσμέ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Μέτωπο Μαρμαρά Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Μπαλατάς Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Μπέϊογλου / Πέραν Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Μπεμπέκ Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Μπεσίκτας ιστορικό κέντρο / Sinanpaşa Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Μπουγιούκντερε Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σαρίγιερ
Ορτάκιοϊ, στον Βόσπορο Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Ρούμελι Χισάρ, προάστιο Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σαρίγιερ
Σισλί Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Ταταύλα / Κουρτουλούς Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Τζιμπαλί Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος