Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999) H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
AnTard Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
AnTard  8 Le De Aedificiis (2000) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Evans, Wixom (eds), Glory of Byzantium (1997) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Kozanoğlu, Yönüyle Silivri (1995) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Magdalino, Constantinople Médiévale (1996) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Newskaja, Byzanz (1955) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Λέων ΣΤ΄, Επαρχικόν Βιβλίον (2010) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Τάντσης, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο (2012) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ποταμιάνος, Φως (2000) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Architecture (1986) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Αρχιτεκτονική (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Léopold II, Constantinople 1860 (1997) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed), Byzantium (2002) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Byzantine Architecture (1976) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (1988) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ελληνική παιδεία στην Κων/πολη (2000) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7