Νομός Ξάνθης
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Moustaka, Skarlatidou, Tzannes, Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera (2004) Δήμος Αβδήρων
Σκαρλατίδου, Το αρχαϊκό νεκροταφείο των Αβδήρων (2010) Δήμος Αβδήρων
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) Νομός Ξάνθης
Zachariadou (ed.), Via Egnatia Under Ottoman Rule (1996) Νομός Ξάνθης
Αικατερινίδης (επιμ.), Θράκη (1994) Νομός Ξάνθης
Ανδριώτης, Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940 (2020) Νομός Ξάνθης
Βλαχόπουλος (επ.), Μακεδονία – Θράκη (2017) Νομός Ξάνθης  
Γεωργαντζής, Θρακικός Αγώνας 1912-1920 (2012) Νομός Ξάνθης
Δαδάκη, Δουκατά, Ηλιάδης, Λυχούνας, «Πόλεις-κάστρα-λιμάνια του Β. Αιγαίου» στο Medieval Ports in N. Aegean and the Black Sea (2013) Νομός Ξάνθης
Εξάρχου, Οι Εβραίοι στην Ξάνθη (2001) Νομός Ξάνθης
«Θράκη» στο περιοδικό Αρχαιολογία τ. 13 (1984) Νομός Ξάνθης
Καρακούσης, Θράκη (1998) Νομός Ξάνθης
Κόκκας, «Νέστος» Γαιόραμα (Μάιος-Ιούνιος 2001) Νομός Ξάνθης
Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη (εκδ. επιμ.), Βουλγαρική Κατοχή στην Αν. Μακεδονία και Θράκη (2002) Νομός Ξάνθης
Κυριακίδης, Δ. Θράκη και Βούλγαροι (1919) Νομός Ξάνθης
Κυριακίδης, «Το Βολερόν» (1939) Νομός Ξάνθης
Λαζαρίδης, Άβδηρα (ΑΕΠόλεις 6,1971) Νομός Ξάνθης
Μαυρίδης, Θράκη 1875-1925 (2006) Νομός Ξάνθης
Μαυρίδης, Μνεία Ανατολής (2005) Νομός Ξάνθης
Παπαθανασίου, Ελληνικές επιγραφές (18ου-19ου αι.) από τη Δυτική Θράκη (2005) Νομός Ξάνθης
Ρωμιοπούλου (εκδ.), Θησαυροί της αρχαίας Μακεδονίας και Θράκης (1979) Νομός Ξάνθης
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963) Νομός Ξάνθης
Σολταρίδης, Μουφτεία Δυτικής Θράκης (1997) Νομός Ξάνθης
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997) Νομός Ξάνθης
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 2 (1997) Νομός Ξάνθης
Τσατσοπούλου-Καλούδη, Εγνατία οδός (2015) Νομός Ξάνθης
Τσιγάρας (επιμ.) / Tsigaras (ed), Θρησκευτικά μνημεία Νομού Ξάνθης / Religious Monuments in the Prefecture of Xanthi (2005) Νομός Ξάνθης
Χιδίρογλου, Έλληνες Πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία (1989) Νομός Ξάνθης