Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
AnTard Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
AnTard  8 Le De Aedificiis (2000) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Bassett, Late Antique Constantinople (2004) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Dagron, Γέννηση (2000) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Evans, Wixom (eds), Glory of Byzantium (1997) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
İstanbul Avrupa (2008?) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3  
Janin, Constantinople (1964) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Kozanoğlu, Yönüyle Silivri (1995) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Magdalino, Constantinople Médiévale (1996) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Mango, Dévéloppement (1990) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Mathews, Early Churches (1971) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Newskaja, Byzanz (1955) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Schreiner, Κωνσταντινούπολη (2014) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3  
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Λέων ΣΤ΄, Επαρχικόν Βιβλίον (2010) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3  
Τάντσης, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο (2012) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Άγιοι Θεόδωροι Βλάγκας
Dagron, Hippodrome (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Kostenec, Öner, Byzantium (2007) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Κορομηλά, Εν τω σταδίω (2004) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Σωφρονίου, Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας (2019) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο
Istanbul Fountains (2004) Κατίργκα: Κρήνη της Εσμά σουλτάνας του 1779
BG Istanbul (2000) Κοντοσκάλι – Μαρμαράς