Κεράτιος – Βλαχέρνες
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Ποταμιάνος, Φως (2000) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κεράτιος – Βλαχέρνες
Freely, Istanbul (BG 2000) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Göskoy, «Blakherna ya da Ayvansaray» Haliç (2004) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Janin, Constantinople (1964) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Janin, Géographie (1969) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Mamboury, Istanbul (1951) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
ODB I-III (1991) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Sumner-Boyd, Freely, Strolling (1983) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Κυριαζής, Ερρίκος του Αινώ (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες  
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Vryonis, Mechanism (2005) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011) Παναγία της Σούδας Εγρίκαπου
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Κομνηνή, Αλεξιάδα (1990) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Παλιούρας, Μνημεία (1990) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Χατζηθεόκλητος, Σημειώσεις Μεταρρυθμιστών (1986) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα